HOME O MNĚ KOLO ELEKTRONIKA RODINA FOTOGALERIE ODKAZY NOVINKY STÁHNOUT NAPIŠTE MI HLEDAT
  Elektronika  
   

Registrační teploměr se zápisem do EEPROM

Popis zapojení

V domě máme starý vlhký sklep, ve kterém bych rád monitoroval teplotu a vlhkost. Popisované zařízení umí zatím jen záznam teploty v reálném čase. Jeho velkou předností je napájení dvěma tužkovými bateriemi a velmi nízká klidová spotřeba. Teploměr ukládá aktuální teplotu, datum a čas do paměti EEPROM v intervalu jedné hodiny. Zařízení je vybaveno zdrojem reálného času (RTC), který zároveň probouzí mikroprocesor ze stavu spánku. Zařízení proto vyniká nízkou spotřebou, dlouhou dobou záznamu a v neposlední řadě i srozumitelnou nabídkou v prostředí hyperterminálu. Jako teplotní senzor byl zvolen obvod firmy Dallas DS18B20, který má dostatečnou přesnost a komunikuje po 1wire sběrnici. Komunikace s pamětí, hodinami RTC probíhá po sběrnici I2C. Zařízení je vybaveno převodníkem pro USB rozhraní, který se spojí s počítačem PC. Teploměr se ovládá jedním tlačítkem a jeho stav je indikován dvoubarevnou LED diodou.

  • klidový odběr do 2uA

  • velikost paměti EEPROM 512kbit

  • zdroj reálného času Dallas DS1337

  • ovládání jedním tlačítkem + dvoubarevná LED

  • rozhraní USB - konektor mini

  • interval zápisu každou celou hodinu

  • datum a čas je třeba nastavit po každém vložení baterií

Blokové schéma zapojení

Verze zapojení a firmware:

verze schéma zapojení firmware poznámky
  1.02 1.5 funkční, zatím bez známých problémů

Schéma zapojení:

Osazovací plán plošného spoje:

Ovládání přístroje:

Registrační teploměr má snadné a intuitivní ovládání. Teploměr je trvale vypnutý a zapíná se stiskem tlačítka nebo událostí od zdroje reálného času (během měření).

Nejprve vložíme baterie. Zařízení může být sice detekováno počítačem i bez baterií, nicméně veškeré obvody a zejména zdroj reálného času je napájen z baterií. Po každém odpojení baterií je nezbytné znovu nastavit datum a čas!

Stiskem tlačítka se rozsvítí zelená LED, která signalizuje spuštění automatického ukládání teploty, přičemž se zapíše do paměti aktuální datum, čas a teplotu. Dioda změní barvu ze zelené na červenou, tím zařízení přichází do režimu spánku. Pak každou následující celou hodinu se teploměr probudí a zaznamená datum čas a teplotu. Pozor zelená dioda zhasne až po uskutečněném zápisu do paměti, což může trvat i více než minutu, dle zaplnění paměti. Dalším stiskem tlačítka se rozsvítí jen červená LED a po chvíli zhasne, tím je ukončeno automatického ukládání a zařízení přechází do trvalého režimu spánku. Pokud je zařízení připojené k USB a stiskneme opět tlačítko, aktivuje se komunikační režim, který se ovládá klávesnicí PC v hyperterminálu, zelená LED se trvale rozsvítí.

S pomocí hyperterminálu je třeba nastavit datum a čas, stiskneme proto na klávesnici PC klávesu “S” a zadáme datum a čas ve tvaru:
2009-04-21 15:24

 

Podklady pro stavbu:

 

 

 
     
                (c) 2008 Microhead, resolution 1280x1024, optimized for Internet Explorer and Mozilla Firefox